len 20 min. cvičenia
objednať tréning

O metóde


VITALBODY používa pri terapii a tréningoch špičkové zariadenia zn. miha bodytec (Made in Germany), ktoré sú založené na aplikácii metódy EMS (electric muscle stimulation). Táto metóda spočíva vo využívaní elektrického prúdu (v sile veľmi bezpečnej pre človeka) k nízkofrekvenčnému dráždeniu nervových buniek vo svaloch. Aplikovanie metódy vychádza zo schopnosti ľudského tela viesť elektrický prúd. Na privedenie elektrického impulzu k svalovým bunkám sú využívané nervové "dráhy".
Metóda vďaka svojmu princípu efektívne pôsobí na vonkajšie aj hlboké svaly, aktivuje súčasne celé skupiny svalov, čo výrazne napomáha k dosahovaniu požadovaných účinkov v krátkom čase.
Aktivovať možno všetky hlavné svalové partie súčasne, alebo len vybrané svalové skupiny. Metóda je účinná i pri pasívnej polohe (bez pohybu, v stoji, sede, v ľahu). Pri kombinácii s odporúčanými cvikmi sa efekt dosahuje výrazne rýchlejšie.
Metóda EMS bola pôvodne vyvinutá a používaná  na rýchlu regeneráciu atrofovaného (ochabnutého) svalstva kozmonautov po návrate z kozmu. Nemeckí inžinieri priniesli na trh novú generáciu vysoko sofistikovaných zariadení zn. miha bodytech, pracujúcich na princípe metódy EMS a tréningy využívajúce túto metódu sú označované ako EMS tréningy.

Ide o klinicky overenú, bezpečnú a veľmi efektívnu tréningovú metódu.

 

 

Grafické znázornenie výsledku vplyvu zaťažovania svalstva pravidelným aktívnym posilňovaním, pravidelným tréningom. EMS metóda tento výsledný stav urýchli bez negatívneho pôsobenia na kĺby, šľachy a chrbticu. Aktivované sú súčasne povrchové aj hlboké svaly. To je jedna z výrazných predností EMS metódy.
 


 

STÁLE sme tu PRE VÁS!

Dbáme o maximálnu ochranu našich
klientov a nás samotných!