len 20 min. cvičenia
objednať tréning

FITNESS TRÉNING

Súčasťou kolekcie ponuky pohybovej terapie, avšak bez využitia metódy EMS, sú individuálne FITNESS tréningy s osobnou trénerkou. Tréningy využívajú primárne váhu vlastného tela. Doplnkami sú funkčné pomôcky (bosu, expander, kettlebell). Pestrá kolekcia cvikov, zameraná na core (stred tela), dolné a horné končatiny, chrbát a šiju. Náročnosť tréningov je vždy prispôsobená veku, kondícii, pohlaviu klienta a rešpektuje zdravotné obmedzenia. Tréningy sú cielené na rozvoj sily, pružnosti, vytrvalosti, zabezpečenie stability, odstránenie svalovej dysbalancie. Podľa potreby je pred začiatkom tréningového procesu zaradená konzultácia/vyšetrenie telovýchovným lekárom (platí sa osobitne).

 

CENNÍK

v cene: použitie podložky na cvičenie, sprchy, uteráka  
 

FITNESS TRÉNING individuálny s osobnou trénerkou
trvanie tréningu: 50 min.
25 €/osoba
Konzultácia/vyšetrenie telovýchovným lekárom 

55 €  

     

PERMANENTKA – FITNESS TRÉNINGY

v cene: použitie podložky na cvičenie, sprchy, uteráka
 

10x FITNESS TRÉNING individuálny s osobnou trénerkou 
trvanie tréningu: 50 min.
225 € 

Platnosť permanentky: 2 mesiace odo dňa zakúpenia permanentky
Platba výhradne v hotovosti.

Cenník je platný od 15. 6. 2020

STÁLE sme tu PRE VÁS!

Dbáme o maximálnu ochranu našich
klientov a nás samotných!