len 20 min. cvičenia
objednať tréning

EMS Tréning


VITALBODY fitness studio pri tréningoch používa zariadenia zn. miha bodytec (Made in Germany), postavené na princípe metódy EMS (electric muscle stimulation).

EMS tréning je tréning bez ďalšej záťaže. Stupeň intenzity záťaže vzniká len vplyvom elektrickej stimulácie a nedochádza k zaťažovaniu pasívnych štruktúr pohybových orgánov (kĺby, šľachy, chrbtica).
Počas tréningu je aplikovaná škála účinných cvikov pre rýchlejšie zabezpečenie požadovaného efektu.
EMS tréning môže mať aktívnu i pasívnu formu. Škála cvikov, ich náročnosť a intenzita závisí od kondície a cieľov klienta.
EMS tréning predstavuje efektívny spôsob tvarovania postavy, odstránenia neželaného telesného tuku, budovania svalovej hmoty, spevenie tela. Je to tiež účinný spôsob eliminácie bolestí chrbta, odstránenia atrofie svalov, či problémov s inkontinenciou.
EMS tréningy sú úspešne uplatňované vo vrcholovom i rekreačnom športe, či v rámci rehabilitácie a to i rehabilitácie popôrodnej (okrem obdobia laktácie).
Na dosiahnutie očakávaných výsledkov má vplyv i správna životospráva a upravený jedálniček.
Účinné pôsobenie na svalstvo, metabolizmus, na odbúravanie stresu prináša výsledky v podobe okamžitého zlepšenia psychickej pohody a tým aj vitality, sebavedomia a pracovnej výkonnosti.

Dĺžka štandardnej tréningovej jednotky je 40 minút. Pre získanie badateľných výsledkov stačí už 12 EMS tréningov, pri absolvovaní 2-3 tréningov týždenne, s odporúčaným 36 - 48 hodinovým odstupom medzi EMS tréningami.

VITALBODY fitness studio ponúka spôsob individuálneho EMS tréningu, individuálnej terapie pri aktívnej súčinnosti osobnej trénerky.

 

1. EMS Tréning

 
VITALBODY speedfitness studio ponúka klientom pri 1. EMS tréningu čiastočne odlišný režim. Odlišnosť spočíva vo vstupnom pohovore s klientom, predstavení technológie, ktorá sa pri tréningu používa.
Klientovi je vysvetlený spôsob vedenia tréningov, definované sú skutočnosti vplývajúce na dosahované výsledky atď. Na tréning sa klient hlási telefonicky alebo prostredníctvom modulu „Objednanie termínu“, ktorý sa nachádza na titulnej strane domovskej webstránky VITALBODY speedfiness studio.
Klient pred absolvovaním tréningu musí dodržať odporučený pitný a stravovací režim.
Cena 1. EMS tréningu je zvýhodnená.

Tréningy, cvičenie EMS metódou - cennik
Tréningová karta

Klient má možnosť zakúpiť si niektorú z tréningových kariet – permanentiek. Každá permanentka je označená unikátnym kódom, ktorý umožňuje on-line vstup do systému rezervácie termínu tréningov. Permanentka – tréningová karta je evidovaná na konkrétnu osobu, t.j. je neprenosná.
 


Ovládací panel miha bodytec
Precvičovať možno vybrané svalové partie, alebo všetky hlavné svalové partie súčasne, pričom záťaž je nastaviteľná pre každú svalovú partiu zvlášť.

Zefektívnenie tréningu  
Účinky tréningu je možné urýchliť pomocou odporučených cvikov pri pravidelnom striedaní záťaže a oddychu. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie správneho dýchania.
Individuálny prístup
Pri každom tréningu je vždy prítomná trénerka, ktorá sa plne venuje klientovi a spolupracuje s ním na dosiahnutí určených cieľov tréningového procesu.